Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt när du handlar hos oss.

Sekretess är viktigt både för våra kunder och för oss i Motek. Vi är engagerade i att skydda och respektera din sekretess, och all vår insamling och användning av personuppgifter är föremål för svensk personuppgiftslagstiftning.

Nedan finner du information om hur vi behandlar sina personuppgifter.

1. Behandlingsansvarig

Aspelin Motek AB (org. nr. 556200-3755), Box 10, 633 44 Eskilstuna, är behandlingsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna sekretesspolicy.

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Användaruppgifter

Användaruppgifter är information som du har lämnat till oss om du har registrerat dig som användare på vår webbplats. Användaruppgifter behandlas för att du ska kunna logga in så att vi kan kontakta dig i samband med uppföljningen av våra tjänster (till exempel att skicka order- och leveransbekräftelser) och, om du har bett oss om det (t.ex. utskick av nyhetsbrev).

Vi samlar in personuppgifter inom följande kategorier:

• Identifiering och registrering av en kund: Namn, e-postadress och telefonnummer.

• Kundförhållandet som service- och orderinformation: Betalningsuppgifter, marknadsföringstillstånd och kontakt med kundservice.

• Tjänsteanvändare (webbplatsen): Insamlade uppgifter med hjälp av cookies och liknande teknologier vid besök på våra webbplatser.

• Samtycke: Uppgifter som samlas in på grundval av ditt samtycke. Du får i så fall specifik information om vilka uppgifter vi samlar in och vad de används till när vi ber om ditt samtycke.

2.2 Cookies (informationskapslar)

Vi använder cookies (informationskapslar) och liknande teknologier på vår webbplats och andra digitala tjänster. Cookies hjälper oss att ge dig skräddarsydd information. En «cookie» är en liten datafil som ett webbområde kan skicka till din webbläsare och som kan lagras på din hårddisk så att vi kan känna igen dig nästa gång du går in på vår webbplats. Du kan ställa in webbläsaren så att den ger dig information när du tar emot en «cookie». Du kan också blockera "cookies" om du så önskar, även om detta kan hindra oss från att identifiera dig.

Vi använder informationen vi samlar in med hjälp av cookies för följande syften:

• Funktionella cookies och tjänster: Informationskapslar är mycket viktiga för driften av våra webbplatser och digitala tjänster och de lägger grunden för en god användarupplevelse.

• Tjänsteutveckling: Cookies hjälper oss att följa med användningen av webbplatserna och digitala tjänster, så att vi kan förbättra dessa. Vi tar exempelvis emot information om vilka webbplatser som är mest populära, vilka länkar man kom från samt hur länge användarna stannar kvar på våra webbplatser.

• Användaranalys: Vi använder cookies för att samla in statistiska uppgifter om antal besökare på våra webbplatser och digitala tjänster, samt för att utvärdera effekten av annonsering. Vi kan samla in information från exempelvis marknadsföringsmaterial och nyhetsbrev skickade per e-post.

• Målinriktad marknadsföring: Med hjälp av cookies kan vi också samla in information för att skapa riktade annonser eller innehåll mot en bestämd användare genom användning av målgrupper. Detta för att kunna ge dig som kund nyttig och relevant information och marknadsföring.

3. Samtycke och tillgång till att dra tillbaka detta

Vi önskar ditt samtycke för att sända dig information via e-post och SMS. Dessutom behöver vi ditt samtycke för att kunna analysera personuppgifter som nämns ovan. Om du önskar att återkalla ditt samtycke, eller om du annars vill reservera dig mot marknadsföring, kan du göra det på vår webbplats. Alternativt kan du kontakta vår kundservice.

Återkallande av samtycke till analys och marknadsföring innebär att vi inte längre kan anpassa dina behov, kommunikation, webbplatser och andra tjänster och fördelar som vi erbjuder våra kunder.

4. Vår användning av personuppgifter

4.1 Personuppgifter från kund/användare

Vi använder information som vi registrerar om dig som (kund eller användare) för följande syften:

• Leverera produkter och tjänster: Vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla och leverera produkter och tjänster till dig. Exempelvis behandlas dina uppgifter i samband med;

o Identifiering av kunder och användare,

o fakturering, kreditkontroll och betalningsuppföljning, och

o felkorrigering, kundservice och klagomålsbehandling.

• Utveckling och analys: Vi behandlar personuppgifter för att förstå behoven hos våra kunder och för att förbättra och vidareutveckla våra produkter och tjänster. Vi använder exempelvis statistiska uppgifter för att gruppera kunder utifrån fakturering, datavolym och kundrelationernas varaktighet eller för att förbereda rapporter om hur våra kunders placering, produktpreferenser eller egenskaper påverkar valet av produkt eller tjänst.

• Försäljning och marknadsföring: Vi använder både anonymiserade uppgifter och personuppgifter i marknadsföringssyfte i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Dessa aktiviteter inkluderar marknadsföring av produkter och tjänster, inklusive

o Målinriktad marknadsföring, exempelvis att ge rekommendationer eller målinriktat innehåll i våra marknadsföringskanaler.

o Utskick av nyhetsbrev och andra former för direktmarknadsföring när detta är tillåtet baserat på ditt samtycke.

o Marknadsanalyser, kundtillfredsställelseundersökningar el. dyl.

Användning av sociala medier: Facebook, Google och andra digitala aktörer så att vi kan kommunicera med dig och andra användare som dig genom dessa kanaler.

4.2 Användning av sociala medier och andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser, produkter och tjänster, inklusive sociala medier (exempel Facebooks sociala tilläggsmoduler). Tredjepartstjänster eller tredjepartsapplikationer som finns tillgängliga på våra webbplatser är föremål för tredje partens sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att göra dig bekant med sekretesspraxis för tredje parter.

5. Säkerhet

Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet för oss, och vi arbetar kontinuerligt för att skydda personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar både fysiska, tekniska och administrativa åtgärder, inklusive skydd av personal, information, IT-infrastruktur, interna och offentliga nätverk samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Vi ska vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att våra anställda, databehandlare och tredje parter som har tillgång till uppgifter om dig ska ha tillräcklig information för att säkerställa att de endast behandlar denna information i enlighet med detta uttalande och våra skyldigheter enligt personuppgiftslagstiftningen.

6. Leverans av personuppgifter

Vi levererar inte dina personuppgifter till andra utöver det som nämns här:

• Databehandlare:

Som arbetar som underleverantörer för oss och behandlar dina uppgifter på våra vägnar. Databehandlare kan inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att erbjuda tjänsten som har avtalats med oss. Vi vidtar särskilda försiktighetsåtgärder för att se till att underleverantörerna agerar enligt denna sekretesspolicy och den norska personuppgiftslagstiftningen.

• Lagstadgade fall:

Exempelvis på order från domstolarna, polisen eller andra myndigheter enligt strikta förhandsdefinierade processer.

7. Lagringsperiod

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla de syften som anges i denna sekretesspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod införs eller tillåts enligt gällande lagstiftning. Lagring av anonymiserade uppgifter är inte föremål för sådana begränsningar eller krav.

Därutöver försöker vi se till att personuppgifter och annan kundinformation är uppdaterad och korrekt och att vi inte lagrar någon information som är onödig i förhållande till syftet vid behandlingen av personuppgifter.

8. Dina rättigheter

Du har rätt att:

• Veta vilken information vi har registrerat om dig (med de begränsningar som följer av gällande lagstiftning).

• Kräva att felaktiga, onödiga, bristfälliga eller daterade personuppgifter rättas eller avlägsnas.

• Reservera dig mot direktmarknadsföring (telefonförsäljning, adresserad post, e-post, SMS el. dyl.).

• Återkalla eventuellt samtycke till att behandla personuppgifter som du har gett oss. Observera dock att detta kan leda till att vi inte längre kan leverera vissa tjänster till dig.

• Avaktivera insamling av uppgifter för Google Analytics och Mixpanel.

9. Ändringar i sekretesspolicy

Vi kan ha behov av att uppdatera sekretesspolicyn efterhand som vår verksamhet och våra tjänster fortskrider, och vi uppmanar dig därför att regelbundet kontrollera den senaste versionen av denna sekretesspolicy på vår webbplats.

Frågor eller kommentarer?

Vid frågor och förfrågningar om vår behandling av personlig information, kontakta oss på vår kundtjänst +46 16 200 20 20 eller på [email protected]