Prishöjning 1/1 2019


Fr om 1 januari 2019 höjer vi våra bruttopriser i genomsnitt med 7,5% främst pga höjda råvarupriser. Eventuella frågor kring detta besvaras på telefonnummer 016-200 20 20 eller via [email protected]

Tyvärr har vi haft ett bruttoprisfel första dagarna i januari. From 8/1 2019 stämmer dock samtliga priser. Vi kommer korrigera dessa felfaktureringar så snart som möjligt.

Fästpunkt AB