Gjerdesågen

Sågar för bygg- och anläggningsbranschen, sågar med erkänt hög kvalitet och driftsäkerhet. Gjerdesågar, Ahlmsågen, spånsug, tillbehör, sågklingor.